×

Další video: „Ukradeného Picassa jsem vrátil do Čech, v Bulharsku na mne mířili Kalašnikovem. Krade se víc než před revolucí, boj proti organizovanému zločinu je zpravodajská práce.“ – říká Ivan Moroz, bývalý elitní detektiv

Countdown
Zrušit
×

„Německo je opora islámu v Evropě, média zatajují fakta. Česká armáda kupuje zastaralou techniku. “ – říká Martin Koller

Dnešním hostem byl bezpečnostní analytik Martin Koller, absolvent VVVTŠ Martin a postgraduálního studia oboru Informace pro vědeckotechnický rozvoj na FF UK Praha. Pracoval jako rozborový a analytický pracovník ÚVIS, správce fondu těžké techniky VHÚ, obchodní rada čs. ministerstva zahraničních věcí v Kuvajtu a Iráku. Současně je autorem odborných publikací zaměřených na oblast vývojových tendencí zbraní a zbraňových systémů.

Proč nadále podporovat vojenský rozpočet, když se například i nyní v době koronaviru ukazuje, že Armáda ČR přímo v boji s epidemií nepomáhá?

Pan Koller hned v úvodu namítá, že škrtat v armádním rozpočtu možné je, ale pouze v případě, že by se tak děla smysluplně. "Nejde o to kolik, ale jak peníze z rozpočtu využívat. Jestliže například škrtneme 10 miliard, tak by tak mělo být uskutečněno bez poškození našich zájmů," vysvětluje s tím, že české zájmy jsou především v obranném průmuslu a následného tranferu technologií do zahraničí.

Česká republika však do obrany investuje, v plánu je nákup další techniky.

Naše armáda prozatím není skanzen, máme sice technologie, které jsou zastaralé jako například bojová vozidla pěchoty BVP2 (tam se nyní voják ani nevejde, jsou konstruovány pro výšku 165 cm, naši vojáci jsou o 20 cm vyšší). "Ano, zde můžeme pomoci řada naši firem, například CS Group. Stejně tak máme zastaralou radiolokační techniku," uvádí Koller. Problém vidí ale spíše v nových akvizicích, kde se prý měli úředníci daleko lépe rozmýšlet, pokračuje: "Na jednu stranu se řeklo, že zavedené vrtulníky ex-sovětského typu jsou zastaralé, na druhou stranu chce Ministerstvo investovat 1,4 mld Kč do jejich modernizace. To už jsme přece mohli počkat a koupit za stejnou cenu moderní americké stroje."

► Doporučujeme YouTube – Xaver Live.

Máme se obávat nebezpečí terorizmu na území České republiky?

Zde se Martin Koller přímého útoku neobává, což vysvětluje především  nízkém podílu exkterémistických migrantů; a to v porovnání například z Belgií, Nizozemím, ale hlavněv Německu, Rakousku a Francii. "Ve Vídni je podíl občanů hlasící se k islámu asi 20 procent. Realita je taková, že integrace není možná; to je možné pouze u velmi nízkého procenta imigrantů, lidí vzdělných, kteří se chtějí přizpůsobit našim podmínkám," doplňuje s tím, že nesmírný problém islámu je rozdílná kultura založená na kmenovém soužití a boji proti poznání.

Vy jste pobýval delší dobu na Blízkém východě před několika lety, byl jste již tenkrát takto naštvaný?

To pan Koller uznává, měl tam prý řadu přátel a s tím možnost se dostat do míst, kam většina lidí nemá přístup a pokračuje: "Nebyl jsem přímo naštvaný - již tenkrát jsem byl názoru, že s těmito lidmi lze mluvit, jednat, obchodovat, přátelit se, ale určitě není možné, aby se u nás ve větším množství usazovali.

► Zde můžete podpořit projekt televize XTV.

Komentáře

Další videa
Načíst další Paráda! Došli jste až na konec.