Prohlášení jednatele a majitelů společnosti XTV s.r.o. k nepravdivým informacím o financování společnosti XTV s. r. o.

V posledních dnech se v mediálním prostoru objevily nepravdivé a zavádějící informace týkající se vlastnictví a financování společnosti XTV s.r.o.

Předmětné lživé informace se nás jako majitelů XTV.cz negativně dotýkají, neboť poškozují nejen dobré obchodní a mediální jméno naší společnosti, ale nepříznivě působí i na naší reputaci jakožto fyzických osob. Považujeme proto za nutné se k nim vyjádřit a uvést je na pravou míru, zejména se pak vymezit proti šíření falešných informací a spekulací o XTV.cz typu „od někoho jsem to slyšel“.

Konečnými vlastníky společnosti XTV s.r.o. jsou tři níže podepsaní občané ČR, kteří mají vedle společnosti XTV ještě své další podnikatelské aktivity a kteří se spojili s myšlenkou vytvořit nezávislou internetovou televizi, jenž dává prokazatelně prostor všem názorovým proudům.

XTV s.r.o. se neschovává za žádnou skrytou vlastnickou strukturou s anonymními akciemi. Informace o majitelích jsou zaneseny v Evidenci skutečných majitelů.  

XTV s.r.o. se dále co nejdůrazněji ohrazuje proti tvrzení, že je snad řízena nebo financována entitami z Ruské federace a výslovně žádá ty subjekty, které tyto falešné informace rozšiřují, aby přestaly s jejich publikací či jiným způsobem zveřejňování a to v jakékoliv podobě. S našimi právními zástupci jsme již v uvedené souvislosti byli nuceni podniknout právní kroky proti panu Tomáši Měcháčkovi, na nějž jsme dne 1. června 2021 podali trestní oznámení a dne 4. června 2021 jsme odeslali předžalobní výzvu.

V roce 2020 se společnosti XTV s.r.o. podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření, za což vděčíme primárně našim divákům přispívajícím na transparentní účet, platících si službu XTV Premium nebo nakupujících v našem eshopu. Ostatní příjmy společnosti tvoří například zisky z reklamy na webu XTV nebo YouTube, výroby audiovizuálních děl na objednávku, zajištění živého vysílání nebo pronájmu vybavení.

Závěrem bychom rádi poděkovali našim divákům za jejich přízeň a podporu, které si upřímně vážíme a která nás utvrzuje v tom, že naše myšlenka má smysl. Velké díky dále patří celému týmu XTV.Majitelé XTV s.r.o.:

Jakub Černý, v. r.

Stanislav Hlaváček, v. r.

Miroslav Beneš, v. r.V Praze dne 4. června 2021