×

Další video: Moc peněz #14 – Ideální čas k nákupu zlata

Countdown
Zrušit
×

„Soudy preferují střídavou péči. Nízký věk dětí ani vytíženost rodičů už nejsou důvody k tomu ji neudělit. Nejhorší proces jsem zažila, kdy tahanice trvaly tři roky.“ – Iveta Strmeňová

Advokátka Iveta Strmeňová je odbornicí na rodinné právo. Je dnes ještě střídavá péče o děti výjimečná, anebo se doba změnila a dostane ji už téměř každý pár, který si o ni řekne? A co může být naopak přijatelným důvodem k tomu, aby střídavá péče nebyla ze strany soudu přiznaná?

„Nedá se úplně říct, že střídavou péči dostane každý, kdo si o ni řekne, ale i ve své praxi vidím, že je častější – že ti tátové mají skutečně o střídavou péči zájem častěji, což je mi sympatické a vítám to.“ – říká Iveta Strmeňová.

„Vývoj je takový, že soudy, respektive Ústavní soud, už střídavou péči preferuje. Tedy jde o vývoj, kdy je střídavá péče primární formou péče o děti. Jenom ve výjimečných případech by péče neměla být střídavá a soud může zvolit jinou formu. A měl by to řádně odůvodnit a měly by existovat objektivní důvody, proč střídavá péče není vhodnou péčí.“ – dodává Iveta Strmeňová.

► Doporučujeme YouTube – Xaver Live.

A vysvětluje: „To se také postupně vyvíjelo. V roce 2020 a 2021 bylo ještě více důvodů k tomu, aby nebyla střídavá péče tolerována. Uváděly se třeba nízký věk dítěte anebo pracovní vytíženost rodiče, což už dneska důvodem není. Ústavní soud to omezil na tři čtyři důvody, kdy střídavá péče není vhodná, a to je například, když je dítě nemocné anebo kdy je rodič nějak nemocný, kupříkladu psychicky. Anebo důvodem může být nástup dítěte do prvního ročníku, pokud by to znamenalo, že dítě bude mít dvě školy, což se v tomto věku nedoporučuje.“

► Projekt internetové nezávislé televize XTV můžete podpořit zde.

iveta-strmenovarodinne-pravorozvodditepece-o-ditesoudstridava-pece
Další videa
Načíst další Paráda! Došli jste až na konec.