Roušky od září. Že opatření zůstane v platnosti, nepředpokládám

Spřekvapením jsem zaznamenala snahu ministra zdravotnictví vnutit lidem od 1. září povinně nošení roušek v hromadné dopravě a v uzavřených prostorách. Vysvětluji si to jako pokus testovat ochotu občanů podřídit se zcela iracionálnímu opatření. Zatím se zdá, že tato ochota není příliš velká, což významně ohrožuje popularitu ministra, a tím i této vlády a jejího premiéra.

Celý článek.