Prázdné fráze z tlampačů aneb Ve jménu Milady H.

Texty Hany Lipovské čtu minimálně, protože mne ekonomie příliš nezajímá a záležitosti týkající se České televize mne zajímají ještě méně. Spíše náhodou jsem proto přečetla její příspěvek nazvaný Prázdné fráze z tlampačů (viz na konci komentáře, pozn. red.), v němž u příležitosti výročí Milady Horákové vypsala několik myšlenek z jejího dávného, více než sedmdesát let starého textu.

Článek pokračuje.