„Naše populace je příliš zrychlená, zapomínáme relaxovat. V České republiky umírá nejvíce lidí na kardiovaskulární onemocnění. Na nemoci má vliv stav mysli a stres.“ – říká kardiolog Miloš Táborský

Kam se ubírá moderní kardiologie? Jak by měla vypadat kardiovaskulární prevence? Co je dálkový monitoring srdce? Kdy je použit kardiostimulátor? Ovlivňují elektromobily defibrilátor nebo kardiostimulátory? Jak bychom se měli o sebe starat a jaké zvyky dodržovat?

Miloš Táborský je kardiolog věnující se především poruchám srdečního rytmu. V současnosti přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a pedagog na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Od 24. května 2015 je předsedou České kardiologické společnosti.

„Každý z nás by měl znát výši svého krevního tlaku. Máme obrovské množství lidí s problémy s vysokým tlakem. Řada lidé o problému neví a přichází až s jiným problémem.“ – říká kardiolog Miloš Táborský

► Doporučujeme YouTube – Xaver Live.

„Nové doporučení definují maximální hladinu cholesterolu podle vašeho rizika. Existují zcela nové léky, je celé spektrum léčebných prostředků, které mohou dostat cholesterol zásadně dolů. Důležité jsou také diety. Poslední studie říkají, že zásadní roli hrají ořechy všeho druhu. Dále je důležité cvičení a relaxace. Denně bychom měli nachodit šest tisíc kroků.“ – komentuje lékař Miloš Táborský


► Projekt internetové nezávislé televize XTV můžete podpořit zde.