"Kouření dokáže rozložit rodinu…" říká expert na závislosti Michal Miovský

„Snažíme se znormalizovat pohled na závislosti. Žádná závislost není odporná, chceme na ne ni změnit pohled, aby se nikdo nebál zahájit léčbu. Velkým tématem je dětská adiktologie,“ říká Michal Miovský, expert na závislosti. „Kvůli kouření už pár rodin rozložených bylo, stejně jako kvůli drogám. Pro Evropu je ale největším problémem alkohol.“

K tématice tohoto lékařského oboru patří pochopitelně i nižší úroveň úspěšnosti. „Setkáváme se s velmi slabou podporou od širšího okolí. Říkají, že je to obor divný, vůbec by neměl existovat. Zjišťujeme, že nejvíce negativní hlasy mají nějaký problém s nějakými látkami.“

Velmi rád vzpomíná na případ jednoho úspěšného podnikatele. „Rozpil se do těžkého stavu. To co bylo zajímavý, že na to v jak v obrovsky těžkém klinickém stavu byl, přistoupil na šestitýdenní ústavní léčbu, kdy se vzdal firmy a běžného života. Získal náhled, že když člověk dokáže překročit hranice toho, co ‚nejde‘, tak začal abstinovat.“

Hraní na počítači prý bezprostředně nepoškodí mladé lidi. „Postupem se objevují problém s držením těla, s páteří nebo nadváhou a dostavuje se to velmi rychle, protože ty děcka jsou ve vývinu.“

Je nějaká závislost nejhorší? Jak poznat závislost? Může vzniknout závislost na mobilních telefonech? A proč léčil i osmileté dítě?