Je ČT opravdu tak choulostivá a slabá, že ji fatálně ohrožuje třicetiletá ekonomka?

Dovolba radních do Rady České televize budila vášnivé emoce už několik posledních měsíců – a nic nenasvědčuje tomu, že by se teď, po volbě samotné, měla situace nějak zklidnit. Spíše naopak.

Článek pokračuje.