Jako z Orwella: Poslanci umožnili policii šmírování lidí a firem bez souhlasu soudu

Mimo zájem širší veřejnosti začal od ledna letošního roku platit nenápadný paragraf 7B trestního řádu, který významně posiluje pravomoci policie. To vše bez souhlasu soudu či státního zástupce.

Minulý rok prošel zákonodárným sborem paragraf, který může mít fatální dopad na zákonem umožněné průlomy do lidských svobod; jako první o tom informoval Ekonomický deník.

Od letošního února vstoupila v platnost novela trestního řádu, respektive paragraf, jenž umožňuje policii bez souhlasu soudce bezprecedentní zásah do počítačových sítí a datových nosičů. Policie tak může nařídit komukoliv, kdo má ve svém počítačovém systému nebo na nosiči informací nějaká data, aby je po stanovenou dobu v nezměněné podobě uchoval. Nebo aby k nim dokonce znemožnil přístup jiným osobám.

Celý článek najdete zde.