Black Lives Matter aneb Rasová slepota

Ke všeobecnému komentování a diskusím kolem hnutí Black Lives Matter se nepřipojím z poněkud specifického důvodu. Žádné rasy totiž neuznávám. Kategorizaci lidí podle rasy vůbec nevedu. Nedokážu uvažovat o bílých, černých nebo žlutých lidech jako o nějaké specifické skupině, které by měly být připisovány nějaké vlastnosti nebo která by měla hájit nějaké své zájmy odlišné od zájmů jiných ras.

Článek pokračuje.